วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน 3,095 บ่อ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด หนองฮีโมเดล แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ร้อยเอ็ด/…
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน 3,095 บ่อ ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด หนองฮีโมเดล แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 3,095 บ่อ(สาม-พัน-เก้า-สิบ-ห้า-บ่อ) ที่ หนองหวาย บ้านหนองจาน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับมอบ และพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ดร.รณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติร่วมเป็นสักขี

โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ได้รับความกรุณาเมตตาจากพระนิเทศศาสนคุณ หรือ(หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ได้อนุญาตให้สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
โครงการนี้มีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการรวม 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน มีประชากร 9,408 (เก้า-พัน-สี่-ร้อย-แปด)ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 78,000 ไร่(เจ็ด-หมื่น-แปด-พันไร่) ประโยชน์ของการท้าธนาคารน้ำใต้ดิน 1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง 2. ช่วยให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานมีน้ำใช้ท้าการเกษตร 3. แก้ปัญหาน้ำเสียหรือน้ำไม่มีคุณภาพ 4. สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ.

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงาน.ปชส.ร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: