วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร: “พชอ.กุดชุม ประชุมขับเคลื่อนประเด็นการทำงานต่อเนื่อง”

ยโสธร: “พชอ.กุดชุม ประชุมขับเคลื่อนประเด็นการทำงานต่อเนื่อง”

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักสาธารณสุขอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกุดชุม (พชอ) โดยมีนายสง่า อยู่คง สาธารณสุขอำเภอกุดชุม เลขานุการกรรมการฯกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่ต้องนำมาชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาหลังจากที่ชุดเก่าหมดวาระลง และเพื่อให้การทำงานที่ต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกุดชุม ประเด็นที่เพิ่มเติมที่คณะกรรมได้มีมติให้มีการขับเคลื่อนเพิ่มเติม โดยประเด็นที่คงไว้ ประเด็นปัญหา ไอคิว/อีคิว เด็ก –ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะ-ประเด็นปัญหาการลด ละเลิก แอลกอฮอล-และประเด็นปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มเดิมเรี่องสุขภาพโรคอ้วนของประชาชนสิ่งเหล่านี้ พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าตามแนวทางที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังมีการตั้งอนุกรรมการคณะทำงานเพิ่มเติมพร้อมเตรียมตั้งกรรมการ พชต.ในระดับพื้นที่อีกด้วย/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: