คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลาการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทำให้มีภูมิต้านทานห่างไกลโรค ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ในวันพุธของทุกสัปดาห์ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: