นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

และคณะ ลงพื้นที่พบปะและหารือกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อรับฟังข้อมูลการเตรียมพร้อมจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผึ้ง ของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนบ้านคลองยายไท
นอกจากนี้ คณะยังได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ซึ่งจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นต้นน้ำให้กับ อ.แก่งหางแมว ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: