โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กำหนดลงพื้นที่พบประชาชน

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กำหนดลงพื้นที่พบประชาชน

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กำหนดลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: