ผบ.มทบ 27 ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารพันธุ์ดี หลังปลดประจำการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ผบ.มทบ 27 ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารพันธุ์ดี หลังปลดประจำการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ผบ.มทบ 27 ตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารพันธุ์ดี หลังปลดประจำการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ให้แก่ราษฎร เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัว พลทหาร พงษ์สิทธิ์ โพธิ์สาราช อดีตทหารพันธุ์ดี สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และติดตามการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี หลังปลดประจำการ ณ บริเวณแปลงนา เลขที่ 131 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง ” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ110 ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ดี ได้ผลผลิตดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรค และแมลง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมสำรองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎร ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับราษฎรเพื่อปลูกผักไว้สำหรับบริโภคและจำหน่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ภายในครัวเรือน
ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ราษฎร หมู่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้

//////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดทสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน

%d bloggers like this: