“นายกสฤษดิ์” ทต.สันมหาพนเห็นใจปชช.รับผลกระทบ เชื้อโควิด – 19 รับช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

“นายกสฤษดิ์” ทต.สันมหาพนเห็นใจปชช.รับผลกระทบ เชื้อโควิด – 19 รับช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

“นายกสฤษดิ์” ทต.สันมหาพน เห็นใจปชช.รับผลกระทบเชื้อโควิด-19รับช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

เทศบาลตำบลสันมหาพน เดินสายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้าน ในห้วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมหาทางให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หวั่นผลกระทบรอบ2จะตามมา วอนประชาชนช่วยกันดูแลตัวเองและครอบครัวเว้นระยะหางทางสัมคมตามนโยบายรัฐบาล

จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพนพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)สำหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน รวม 12 หมู่บ้าน

ภาคเช้า 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันมหาพน บ้านป่าจี้ บ้านหนองหล่ม บ้านแม่มาลัย บ้านบวกหมื้อ บ้านพัฒนา ในภาคบ่าย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสหกรณ์ บ้านป่าบง บ้านห้วยฮ่าง บ้านป่าเส้า บ้านปากทาง บ้านหนองกอก
นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน กล่าวถึงอันตรายที่จะมาถึงเกี่ยวกับภัยพิบัติทางสุขภาพเชื้อโควิดว่า ถึงแม้ในประเทศไทยจะไม่มีแล้วคือเป็นศูนย์ไม่มีผู้ติดเชื้อและรักษาหายกันแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้เล็ดลอดเข้าเมืองในช่องทางต่าง บางแห่งขาดการคัดกรอง เพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังและย้ำเตือนพี่น้องประชาชนชาวตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง ขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุดอย่าประมาทไม่เข้าไปในสังคมที่แออัด หากรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย

การช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเทศบาลเองจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นปกติ ยอมรับว่าปัญหาการขาดแคลนและปัญหาเศรษฐกิจกระทบกันทุกหย่อมหญ้าทุกครัวเรือน ขอให้ทุกคนอดทนและร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยกันทุกคนทุกครัวเรือน นายกเทศมนตรีฯกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: