ปลัดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมชี้แจง!! ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านปกครองสภาผู้แทนราษฏร์ ของเด็กนักเรียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์

ปลัดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมชี้แจง!! ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านปกครองสภาผู้แทนราษฏร์ ของเด็กนักเรียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์

!!ปลัดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมชี้แจง!! ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านปกครองสภาผู้แทนราษฏร์ ของเด็กนักเรียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์

////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานอนุกรรมาธิการปกครอง เป็นประธานในวาระการประชุม ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เขตสามเสน กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมาธิการ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย

ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการปกครองสภาผู้แทนราษฏร เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฏร ของกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G) ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย ซึ่งมีจำนวนเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,166 คน รวม 41 สถานศึกษา ในเขตอำเภอแม่สาย จ. เชียงราย ทั้งนี้ นอภ.แม่สาย ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย ลงพื้นที่เร่งสำรวจ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติของเด็กๆนักเรียน บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์ และอีกหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย

/////////////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก ปกครอง อ. แม่สาย
อรยา ใหม่มามูล ( นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
นักศึกษาฝึกงานข่าว ศูนย์ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ – สำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ
////////// รายงาน //////////

%d bloggers like this: