พะเยา สสจ.เข้มให้ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูน หยุด 1สัปดาห์ ให้ได้มาตราฐาน เน้นความสะอาดปลอดภัยหลังจากมีผู้ซื้อรับประทานแล้วท้องร่วงเข้ารพ.76ราย

พะเยา สสจ.เข้มให้ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูน หยุด 1สัปดาห์ ให้ได้มาตราฐาน เน้นความสะอาดปลอดภัยหลังจากมีผู้ซื้อรับประทานแล้วท้องร่วงเข้ารพ.76ราย

พะเยา สสจ.เข้มให้ผู้ผลิตข้าวเหนียวมูน หยุด 1สัปดาห์ ให้ได้มาตราฐาน เน้นความสะอาดปลอดภัยหลังจากมีผู้ซื้อรับประทานแล้วท้องร่วงเข้ารพ.76ราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ได้มี ผู้ป่วยซื้อข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ตามตลาด ในตัวเมืองพะเยา มารับประทานแล้วเกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน จนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาล ,โรงพยาบาลพะเยาราม จำนวน 76 ราย ที่ผ่านมา ล่าสุด สสจ. สั่งหยุด 7วันปรับปรุงคุณภาพ

นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรณีที่มีคนไข้ รับประทานข้าวเหนียวมูลแล้วเกิดอาการท้องร่วง ได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลพะเยารามจำนวน 76 รายนั้น ล่าสุดทาง สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการผลิตข้าวเหนียวมูน ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งได้มีการ ขอให้ระงับการผลิต จำหน่าย อาหาร ก่อนโดยให้ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาชนะหรือสถานที่รวมถึงกระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้มีคุณภาพ ที่ใช้ในการผลิตด้วย ถ้าผ่านการประเมิน คุณภาพของสุขาภิบาล ก็จะทำการอนุญาตให้เปิดทำการผลิตจำหน่าย ต่อไป

ที่ผ่านมาได้มีผู้ป่วยที่เกิดอาการเกิดโรคท้องร่วง 2 ครั้งครั้งแรกมีผู้ป่วย 60 ราย วันที่ 2 จำนวน 16 ราย รวม จำนวน 76 รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยาจำนวน 70 และโรงพยาบาลพะเยารามจำนวน 6 รายซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ำด้ให้กลับบ้านได้หมดแล้ว

สำหรับ ผู้ประกอบการให้หยุดปรับปรุง กระบวนการการผลิตภายใน 7 วัน เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฎาคม 2563 รวม7 วัน หลังจากนั้นจะมีการประเมินอีกครั้ง ก่อนที่จะให้ผู้ประกอบการทำการผลิต อาหาร ออกจำหน่ายต่อไปได้

สัมภาษณ์นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

%d bloggers like this: