นายวิจิตรแก้ว กาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิจิตรแก้ว กาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิจิตรแก้ว กาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้(24 ก.ค. 2563) เวลา 09.30 น. นายวิจิตรแก้ว กาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์ (บ้านแคน) หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี(ผู้นําอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมือง หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาร่วมพิธีพระภิกษุสงฆ์-องค์สามเณรร่วม พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ(ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลรอบเมืองร่วมใจใส่ใจ จัดขึ้น
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมบริจาคจตุปัจจัยไทยทานเพื่อ”ถวายพระภิกษุสามเณรภายในวัดบ้านแคน” เพื่อสร้างถาวรวัตถุในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้ขยายพันธุ์ในพื้นที่ให้ เป็นแหล่งอาหารของ ชุมชนตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยร่วมใจ เราผู้นำอช.จิตอาสา”ร่วมปลูกต้นไม้” ในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความสามัคคี ในองค์กร ให้มีพลังขับเคลื่อน ในทุกมิติ ของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไปฯ

///////////////
ภาพ/ข่าว::ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์งาน(ผู้นำอช.)-อำเภอเมือง)ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด101 Smart City

%d bloggers like this: