คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
3) อำเภอเมืองพะเยา และ
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา (เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เทศบาลตำบลบ้านสาง เทศบาลตำบลสันป่าม่วง อบต.บ้านตุ่น อบต.เเม่ใส เเละ อบต.เเม่นาเรือ)
โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เเนวทางการเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละความเหลื่อมล้ำด้วยเเหล่งน้ำขนาดเล็ก
2. การเผยเเพร่ 10 เเนวทางพัฒนาเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง
3. การนำเสนอโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่ออนุรักษ์กว๊านพะเยาฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: