วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ นายสุรพล ระลอก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) , และนางสาวปนัสขนันชา สุขสำราญ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และนางสาวยุวดี อินทะมัง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน.ซึ่งประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณคลองห้วยกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: