Uncategorized

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และ นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.50 กม.

วันที่ 1 ธค 62 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และ นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.50 กม.

โดยมี พลโท เสด็จ บัณฑิต อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และอดีตรองผู้บัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักกีฬาเดิน-วิ่ง และวิ่งมินิมาราธอน ในโครงการ ” รวมพลังสร้างสุขภาพ” มหกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีกำหนดการดังนี้
04.00 – 06.00 เปิดสมัครและรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
06.10 ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
06.15 ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4 กิโลเมตร
08.30 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปายมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่
– ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนชาย (over all)
– ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนหญิง (over all)
– ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนตามกลุ่มอายุ
– ผู้ชนะการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
– การแข่งขันมินิมาราธอน ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ นายชุมพล วิจิตรพร
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอุดม
แสนคำวัง
รองชนะเลิศอันดับ 2 พลโท เสด็จ บัณฑิต
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายประเวช บุญทะวงศ์
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,544
คน