Reporter&Thai Army Uncategorized

ตราด/เขาล้าน คึกคัก สภากาชาดไทย เขาล้าน จ. ตราด ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วม จ.ตราด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ตราด/เขาล้าน คึกคัก สภากาชาดไทย เขาล้าน จ. ตราด ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วม จ.ตราด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าจำนวน 2,888,888 ตัว ลงสู่ทะเลหน้าหาดศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน และร่วมแจกของให้เด็กและเยาวชนทั้งชาวไทยและกัมพูชา ที่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานนับหมื่นคนร่วมงาน
เมื่อเวลา 09.30 น . วันที่ 11 ม.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์การุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน พร้อมด้วย นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และกิ่งกาชาดคลองใหญ่ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กองทัพเรือ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น บริเวณศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งนอกจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองชาวไทยแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดเกาะกง และจังหวัดโพธิสัต ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเที่ยวชมงานอีกด้วย

นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาสนใจพาบุตรหลานเที่ยวชมงานนับหมื่นคนเข้าร่วม โดยที่การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วยการแสดงบนเวที การแสดงทางทหาร เช่น การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การสาธิตการเก็บกู้วัตถุระเบิด การแสดงกระโดดร่ม

การให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม นอกจากเยาวชนชาวไทยแล้วยังมีเยาวชนชาวกัมพูชา ที่เป็นบุตรหลานแรงงานต่างด้าว และจากจังหวัดเกาะกง และจังหวัดโพธิสัต ของกัมพูชาเดินทางเข้าร่วมงานอีกด้วย อย่างไรก็ตามจุดเด่นของการจัดงานวันเด็กที่ศูนย์ราชการุณย์แห่งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วมงาน นอกจากมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว ยังมีชายหาดราชการุณย์ที่เป็นที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนของประชาชนอีกด้วย จึงทำให้สถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์ราชการุณย์ มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองร่วมเที่ยวชมงานนับหมื่นคน

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด