ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น ให้กับทางราชการ พร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรรษา

ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น ให้กับทางราชการ พร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรรษา

ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่น ให้กับทางราชการ พร้อมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรรษา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ก.ค. 63 ที่บริเวณ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.ทมบ.33 และในฐานะ ผบ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานรับมอบเมล็ดพันฝิ่นจาก ประชาชนในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จำนวน 59.16 กิโลกรัม โดยข้าราชการ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากศูนย์อำนวนการแก้ปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในนามของ มทบ.33 ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้ร่วมมือและมีการประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ดำเนิน โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวน 12.77 กิโลกรัม ในปีที่ผ่านมาปี 2562 ประชาชนในพื้นที่ได้มอบคืนเมล็ดฝิ่น ได้รับมอบจำนวน 22.90 กิโลกรัม

และปี 2563 ได้รับมอบแล้วจำนวน 23.49 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 59.16 กิโลกรัม
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในวันนี้ นอกจากมีการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นแล้ว คณะทำงาน ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้จัดบอร์ดนิทรรศการ แสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี 60 ได้พบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่ และในปีปัจจุบันลดลงเหลือ เพียง 5.85 ไร่ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่พื้นที่ปลูกฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เลยก็ว่าได้

22222222222222222222222222222222222222222222

%d bloggers like this: