Uncategorized

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ร่วมแข่งขัน “วานรเกมส์” สานสัมพันธ์ ที่ จ.ลพบุรี

ข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ร่วมแข่งขัน “วานรเกมส์” สานสัมพันธ์
ที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 สัมพันธ์ (วานรเกมส์) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 ณ สนามกีฬา โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา 6 เป็นการให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 6 สัมพันธ์ (วานรเกมส์) ในครั้งนี้ มีศูนย์การศึกษาพิเศษ 6 เข้าร่วมการแข่งัขน ทั้งหมด 6 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา รวม 600 คน มีประเภทกีฬาแข่งขัน คือ เปตอง ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน อาทิตีกอล์ฟชาวบ้าน วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัดกระสอบ และชักคะเยอ

สุภาวดี สมศรี
ส.ปขส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน