ข่าวพระราชสำนัก

ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎร์ใน จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎร์ใน จ.ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

วันนี้ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จำนวน 192 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และเดินทางโดยรถยนต์ไปยังบ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านโพธิ์ชัน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตามประกาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา และต่อมาได้เกิดมีฝนตกหนักทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลทำให้ปริมาณและระดับน้ำในลำน้ำยัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ 15 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทอง จำนวน 3,971 ครัวเรือน 8,942 คน พื้นที่การเกษตร 27,852 ไร่ สะพาน 1 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดและอำเภอได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้น และได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว

จากนั้นเวลา 13.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จำนวน 130 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

Comments are closed.