ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยที่ยากไร้

ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยที่ยากไร้

ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, อำเภอลับแล และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 6 ให้แก่ นางณัฐศศิ เรือนคำ ณ บ้านตาลหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก โดยบ้านหลังเดิมถูกไฟไหม้พังทลายลง ไม่มีทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซม จึงได้พาครอบครัวย้ายไปอาศัยอยู่กับบ้านมารดาฝ่ายหญิงเป็นการชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ มีความคืบหน้า 90%

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: