วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การต่อยอดการศึกษา และการเข้าสู่การมีงานทำของผู้เรียน รวมทั้ง การจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: