ตราด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

ตราด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดประชุมใหญ่ประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
31 กรกฎาคม 2563

ตราด เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประศาสน์ศิลป์ โรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม 88 คน
ในวาระการประชุม นางวิยะดา ซวง ได้แถลงผลงานต่างๆของสมาคมฯตลอด 2 ปีที่ผ่านมาให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ จากนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมฯคนใหม่ 2 คน คือ นายวิชิต สุกระสูยานนท์ และ นายสัคสิษฐ์ มุ่งการ และมีการให้ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 คน ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ และพูดถึงประวัติการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคม แต่หลังจากแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้ว นายสัคสิษฐ์ มุ่งการ ได้ขอถอนตัวจากการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในที่ประชุมจึงมีมติรับรองให้นายวิชิต สุกระสูยานนท์ เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดคนใหม่

นายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราคนใหม่ เปิดเผยว่า มีความยินดีที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯคนใหม่ และขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจ ส่วนแนวทางการทำงานจะสานต่อโครงการและนโยบายต่างๆของนายกสมาคมคนเก่า อีกทั้งจะประสานงานและขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับของสมาคมให้ดีขึ้นและจะดำเนินนโยบายประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย…

ทีมข่าว จ.ตราด 062-8791962

%d bloggers like this: