วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

โดยนายไพโรจน์ พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบปะและหารือกับส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การเตรียมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ ใสฉิม ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อและคณะ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ไว้ปลูกในแปลงผักสวนครัวของโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน จากนั้น คณะเดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: