” ป้ายิ้มง่ะ ดีใจเลย ” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เสร็จแล้ว 100%

” ป้ายิ้มง่ะ ดีใจเลย ” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เสร็จแล้ว 100%

ทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก, อำเภอลับแล และประชาชนจิตอาสาตำบลนานกกก ทำการสร้างห้องน้ำ พร้อมกับทำการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านพักอาศัยให้กับนางสา ใจหล้า บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสภาพ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก พื้นที่อยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึง จึงจำเป็นต้องใช้กพ.ขนอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆเข้าพื้นที่ เนื่องจากห้องส้วมเก่าชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งไม่ถูกสุขอนามัย ปัจจุบันความคืบหน้าในการก่อสร้าง 100% ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


18:24 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: