วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 นำจิตอาสาอำเภอฮอด เด็กนักเรียนลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม” ทบ. อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดย กองพลทหารราบที่ 7 “

เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 นำจิตอาสาอำเภอฮอด เด็กนักเรียนลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม” ทบ. อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดย กองพลทหารราบที่ 7 ”

พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตามแผนงานโครงการ ” ทบ. อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดย กองพลทหารราบที่ 7 ” พื้นที่บ้านดอยคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่, เยาวชนจิตอาสาเด็กนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี , หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน, อำเภอฮอด, อุทยานแห่งชาติออบหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฮอด , โรงพยาบาลฮอด, องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง, สำนักงานสรรพสามิต สาขา อำเภอฮอด, โรงเรียนบ้านดอยคำ, บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง สาขา ฮอด จำกัด , ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยคำ และประชาชนจิตอาสาบ้านดอยคำ, บ้านผาผึ้ง และบ้านป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คน

ทั้งนี้ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่โครงการ ” ทบ. อาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดย กองพลทหารราบที่ 7 ” จำนวน 60 ไร่ และร่วมกันสร้างฝาย คืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า จำนวน 1 ฝ่าย ในลำห้วยแม่น้ำเปินด้วย
21:20 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: