วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

น่าน นายอำเภอบ่อเกลือ แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง อำเภอบ่อเกลือ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมช่วยเหลืออพยพประชาชน 3 ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

น่าน นายอำเภอบ่อเกลือ แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง อำเภอบ่อเกลือ ระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมช่วยเหลืออพยพประชาชน 3 ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ช่วงเช้า วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลดงพญา ทำให้สิ่งสาธารณะประโยชน์ บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้พบรอยแยกบนภูเขาซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ ณ บ้านสว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา ทาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อพยพราษฎรพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 ครัวเรือน 10 คน ไปยังจุดอพยพอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแล และช่วยเหลือต่อไป จากรายงานเบื้องต้น สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

ทั้งนี้ทางอำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับกองร้อยอาสาสมัครอำเภอบ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านสว้าเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขุดลอกรางระบายน้ำให้น้ำไหลได้สะดวก เก็บกวาดบนผิวถนน และล้างทำความสะอาดบ้านชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งได้เปิดถนนให้มีการสัญจรไปมาได้แล้ว

ด้านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดูแล ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ และการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

สำหรับบรรยากาศช่วยเหลือประชาชน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก

โดย ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอบ่อเกลือ นายวัชรา คำสูง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกอาสาสมัคร กองร้อยอาสาสมัครอำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านสว้าเหนือ หมู่ 3 ตำบลดงพญา ช่วยกันอพยพราษฎรที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ครัวเรือน 10 คน และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่มด้วย ไปยังที่ปลอดภัย ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน และช่วยกันทำทำนบกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 3 หลังคาเรือน ดังกล่าว


08:41 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: