สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าและหน่วยงานทุกภาคส่วนปลูกป่าในพื้นที่อำเภอพร้าวและในไม้พื้นถิ่นภายในเขื่อนแม่งัดเพื่อเป็นอาหารสัตว์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จึงได้ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า สมาคมยางนาและขี้เหล็กสยาม ชมรมผู้ประกอบการแพ ภาคีเครือข่ายอ.แม่แตง และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำ “โครงการปลูกไม้พื้นถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า” ขึ้นในพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยร่วมกันปลูกไม้พื้นถิ่นหลากสี และไม้อาหารสัตว์จำนวน 2,100 ต้น ระยะทาง 500 เมตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อประชาชนชาวไทย

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า โครงการปลูกไม้พื้นถิ่นนั้นเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับพันธุ์ไม้พื้นถิ่นหลากสีที่นำมาปลูกมี 8 ชนิดได้แก่ ทองกวาว รวงผึ้ง ราชพฤกษ์ ตะแบก เสลา อินทนิลน้ำ งิ้วป่าดอกแดง และเสี้ยวดอกขาว ส่วนพันธุ์ไม้อาหารสัตว์ได้แก่ ต้นขี้เหล็ก มะขามป้อม และหว้า โดยจะทำการปลูกแซมไปกับไม้พื้นถิ่นเดิม บริเวณด้านในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชมบรรยากาศดอกไม้หลากสีที่สลับกันบานตลอดทั้งปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักที่เรือนแพ และยังเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าซึ่งได้มีกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา

“ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ถือเป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียวอันดับต้นๆของภาคเหนือ ซึ่งมีระบบจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางน้ำ เช่น การพักเรือนแพ พายเรือฯ ดังนั้นการปลูกไม้พื้นถิ่นหลากสีครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาด้วย

ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาชมรมคนพร้าวรักษ์ป่ากับประชาชนทุกภาคส่วน ชาวอำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว กว่า 1200 คน ร่วมกันปลูกป่า ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณริมสองข้างทาง ตรงป้อมพิทักษ์ธรรม ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ไปตามเส้นทางสู่อุทยานน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ มะค่าโมง อินทนินท์น้ำ เสี้ยวดอกขาว จำนวน 5,989 ต้น ซึ่งการปลูกตลอด 2 ข้างจากป้อมพิทักษ์ธรรม ต.โหล่งขอด อ.พร้าว ต่อยาวไปตามเส้นทางสู่อุทยานน้ำตกบัวตอง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว พันธุ์ไม้ดอกหลากสีที่นำมาปลูกยังช่วยสร้างสีสันและความสวยงาม เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง