วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทน.เชียงใหม่ เตรียมเสนอจัดงานยี่เป็ง นำข้อหารือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่

ทน.เชียงใหม่ เตรียมเสนอจัดงานยี่เป็ง นำข้อหารือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเสนอแผนการประชุมข้อสรุปก่อนส่ง ให้พิจารณาเงื่อนไขการจัดประเพณีลอยกระทงหรืองานยี่เป็งนครเชียงใหม่ ช่วงโควิด-19เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหวังเม็ดเงินมาโปรยในเชียงใหม่ช่วงเทศกาล

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มีนโยบายและมอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลฯเตรียมข้อมูลและหาข้อสรุปเพื่อจัดส่งให้สคบ.พิจารณาการจัดงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งในปีพ.ศ.2563 เนื่องจากงานประเพณีลอยกระทงจะเป็นกิจกรรมงานที่สำคัญด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย และเป็นผลพวงของการจัดงานอันสำคัญยิ่งนี้จะเป็นกระส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก ทำให้เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวสะพัดหมุนเวียนเป็นจำนวนมหาศาล

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสุทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันเตรียมการจัดการประชุมเพื่อนำข้อหารือและรูปแบบของการจัดกิจกรรมงานประเพณีฯนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ได้พิจารณาและหาแนวทางอนุญาตให้มีการจัดงานออกมาในรูปแบบใด ไม่ให้เกิดการผลกระทบเป็นภาพลบต่อภาคส่วนต่างๆในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั่วโลกและหลายประเทศยังมีการแพร่เชื้อกันอย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยจะปลอดจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วขณะนี้ก็ตาม แต่ทุกภาคส่วนและรัฐบาลก็ยังมีการเฝ้าระวังและวางแผนการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำอีก

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า”ในระหว่างนี้เทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งกันไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันเวลาที่จะจัดงานรวมถึงลักษณะรูปแบบงานที่จะต้องให้สอดคล้องสอดรับกับสถานการณ์ช่วงโควิด-19เป็นสำคัญรวมไปถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาลที่ยังคงประกาศใช้อยู่”

การจัดงานประเพณีลอยกระทงถือว่าเป็นงานสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานสงกรานต์เชียงใหม่ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร้านอาหาร ธุรกิจต่างๆ การค้าการขาย ล้วนได้รับผลกระทบทั้งนั้นอันเป็นผลจากการที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงและหายไปในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อเศรษฐกิจการค้าการขายไม่ได้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของคนเชียงใหม่ก็หายไปในระบบ ทุกคนต่างเดือดร้อนไปตามๆกัน

ความหวังของการจัดงานจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็งนั้นจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง ถึงแม้รูปแบบและกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่คนล้านนนาเชียงใหม่ร่วมกันอนุรักษ์บางอย่างก็ต้องมีการจัดรูปแบบกันใหม่หมด ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงกลางอาทิตย์นี้จะมีการประชุมของคณะทำงานเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมแนวคิดต่างๆในการจัดเตรียมการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่หรือสคบ. ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรและมีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ ซึ่งจะต้องรอกันไปก่อนแต่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีความตั้งใจสูงในการจัดงานประเพณีดังกล่าวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำเรื่่องเรื่องของพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับงานลอยกระทงไว้แล้ว งานจะเกิดขึ้นหรือออกมาในรูปแบบใดนั้น รายละเอียดจะต้องรอจากสคบ.เป็นหลัก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

#แฟ้มภาพ#

%d bloggers like this: