วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/…. สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/….
สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(เสื้อสีฟ้าเป่าโหวต) เปิดกิจกรรมโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ที่ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2536 สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ)และทรงศักดิ์ ปทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมือง จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทั่วไปทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

โครงการพิพิธภัณฑ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาไทยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 2 วัน เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และรับชมการเดี่ยวโหวดโดย อาจารย์ ทรงศักดิ์ ปทุมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ต้นตำนานผู้ให้กำเนิดเครื่องดนตรีโหวด ขึ้นครั้งแรกในโลก เป็นเครื่องดนตรีอีสาน และเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีหอโหวดชมเมืองสูง 101 เมตร

.. ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: