วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอหนองสูงจัดกิจกรรม ปั่นสนุก สูดโอโชน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย ครั้งที่ 4 พร้อมเปิดถนนคนเดิน

อำเภอหนองสูงจัดกิจกรรม ปั่นสนุก สูดโอโชน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย ครั้งที่ 4 พร้อมเปิดถนนคนเดิน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานการ ประชุมการจัดกิจกรรมปั่นสนุก สูดโอโซน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ใส่ใจรักสุขภาพ รักการออกกำลังกายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง

นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง กล่าวว่ากิจกรรม ปั่นสนุก สูดโอโขน @ หนองสูงถิ่นผู้ไทย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักปั่นตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วประมาณ 600 คน โดยวันที่ 29 สิงหาคมกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน”ถนนวัฒนธรรมภูไทยหนองสูง” ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง ถึง วัดไตรภูมิ ซึ่งจะเป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมผู้ไทยแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมการจำหน่ายสินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง และวันที่ 30 สิงหาคม รับรานงานตัวนักปั่นในเวลา 05.00 น ณ จุด start หน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง และมีเส้นทางปั่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอหนองสูง กำหนดเป็น 2 กลุ่มระยะทาง คือ 65 กิโลเมตร และ18 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดแวะพัก แชะ แชร์ ที่ จุดชมวิววัดผาขาว(วัดถ้ำโส้ม) และ สัมผัสวิถีชีวิตผู้ไทยบ้านภู ซึ่งคาดว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารช่วงโควิด 19 และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นอีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: