วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19”

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19”

โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดสัมมนา และพลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ บุคลากรในแวดวงด้านกีฬาเข้าร่วม
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โควิด-19 กับภารกิจกีฬา” โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหลายประเด็น

เช่น กีฬาเป็นเลิศและกีฬาคนพิการ กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา กีฬามวลชน นันทนาการ และการออกำลังกาย ซึ่งทางคณะกรรมาธิการให้ความสำคัญในการรับฟังปัญหา ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย จากบุคลากรทางกีฬา สมาคมกีฬา และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อรับทราบมาตรการเยียวยาทางด้านการกีฬาของภาครัฐในปัจจุบัน รวมถึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะด้านกีฬา และทิศทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และอุตสาหกรรมกีฬาของไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: