วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านสังคมและวัฒนธรรมจากผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในประเด็นต่าง ๆ

ดังนี้ การพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว สู่การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก การจัดเตรียมการขอประกาศยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระฉลอง 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: