วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้แทนผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจาก

จาก อำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว และ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยมี นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: