ณ จังหวัดน่าน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดน่าน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะกรรมาธิการได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเศรษฐกิจและการพาณิชย์ จังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาผลกระทบการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โรคโควิด-19

ต่อมาเวลา 13.00 นาฬิกา ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ตำรา หน้ากากอนามัย และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านปางเป๋ย ตำบลสะเนียน จังหวัดน่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นเวลา 13.30 นาฬิกา ได้ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน เกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: