วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศป.บส.ชน. จัดอบรมสาธิตการขยายพันธุ์อโวคาโด ให้กับประชาชน บ.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เพื่อเป็นอาขีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่

ศป.บส.ชน. จัดอบรมสาธิตการขยายพันธุ์อโวคาโด ให้กับประชาชน บ.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เพื่อเป็นอาขีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่

ชุดกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับเกษตรอำเภอเชียงดาว, หมอดิน และปราชน์ชาวบ้าน จัดอบรมรมการขยายพันธุ์ต้นอโวคาโด ให้กับประชาชน บ.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้จากการเพาะพันธุ์ต้นกล้าขาย และการนำต้นกล้าที่ขยายพันธ์ุไปทำการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตนำมาขายให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าอโวคาโดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภค และมีราคาค่อนข้างสูงจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนืองจึงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ บ.เมืองนะ หันมาปลูกอโวคาโดทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าและการตัดไม้ทำลายป่าโดยได้แจกจ่ายต้นกล้าให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อไปทำการเพาะปลูกเป็นต้นแม่พันธ์ุและทำการขยายพันธ์ุในโอกาสต่อๆ ไป

%d bloggers like this: