วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล เข้าดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน ในหลักสูตรยุวชนทหาร ให้กับนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล เข้าดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน ในหลักสูตรยุวชนทหาร ให้กับนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

****************
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกลังผาเมือง จัดกำลังพล เข้าดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนในหลักสูตรยุวชนทหาร โดยฝึก ระเบียบแถว, ให้ความรู้เรื่องระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร, การเคารพและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ และปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกฯ จำนวน 334 คน
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

%d bloggers like this: