วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร ” ยโสธรร่วมกิจกรรมเสวนา ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม” ที่ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ยโสธร
” ยโสธรร่วมกิจกรรมเสวนา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นิติธรรม นำสังคม”
ที่ห้องทับทิมสยาม 5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานตรวจการแผ่นดินว่ามีบทบาทที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาโดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีนายบุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าววิทยุเป็นผู้ดำเนินรายการและช่วงบ่าย

จัดกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม(OSR)ปล่อยพันธ์ุปลาคืนสู่แม่น้ำมูล ณ ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ในการเสวนาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมคือสื่อมวลชน จาก 6 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน สร้างสรรค์สังคม สร้างความโปร่งใส ให้ความเป็นธรรม นำสังคมก้าวหน้า

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: