วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจตรี ณรงค์ ทรัพย์เย็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการโครงสร้างระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาทิ หลักสูตรการศึกษา และการพัฒนานักเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็น Smart Police และ Smart Academy รวมถึงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: