วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

นำโดย นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม เดินทางศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่นำของเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยมี นายนุสรณ์ ตั้นพันธ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง และนายสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานสุราอาวุโส พร้อมด้วยนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: