วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องรับรองภูหลวง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองภูหลวง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง นำคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย พลเอก สถาพร พันธ์กล้า และนายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล เข้าพบและแสดงความยินดีกับ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

โอกาสนี้ ได้ประสานความสัมพันธ์ ความร่วมมือ การสนับสนุนกำลังพล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระหว่างคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพัฒนาด้านกายภาพและการส่งเสริมอาชีพให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: