จัดยิ่งใหญ่ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นอาหารเมือง

จัดยิ่งใหญ่ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นอาหารเมือง

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยยี่เป็ง ประจำปี 2563 สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รณงค์ให้ประชาชน แต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาเมือง และรับประทานอาหารพื้นเมือง หลังจากที่ จ.เชียงใหม่ ประกาศเป็นจังหวัดที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่มีธรรมชาติแห่งขุนเขาจะสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่น “ประเพณียี่เป็ง” หรือลอยกระทงแบบล้านนา ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด สืบสาน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองเหนือ ให้ดำรงต่อไป
นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า เมืองแม่เหียะขานรับนโยบายของ จ.เชียงใหม่ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น งานประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือลอยกระทง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมขึ้นที่เมืองแม่เหียะ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 1 พ.ย. 63 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เน้นให้ชาวแม่เหียะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดี และร่วมกันแต่งกายพื้นเมืองและอู้กำเมือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น โดยเน้นในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นสำคัญ
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ นิทรรศการสาธิต ภูมิปัญญาล้านนาในการประดิษฐ์ เครื่องสักการะ กระทง ตุง โคม ผางประทีบ สะเปา เพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการ การเดินแบบจากกลุ่มสตรีตำบลแม่เหียะ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการแต่งกาย และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ส่งเสริมการละเล่น และการแข่งขันต่างๆ ที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอีกด้วย อาทิ การแข่งขันร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอล เปตอง ชิงถ้วยและเงินรางวัล และเพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริงภายในงาน ซึ่มีผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแสดงที่บ่งบอกถึงอารยธรรมพื้นบ้าน อาทิ การรำวงพื้นบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการนำรายได้มาพัฒนากองทุนต่างๆ อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: