วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 ที่ห้องประชุมลำพาชีชั้น5ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุม พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสการนำเสนอข้อมูลจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับความพร้อมของจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดชื่อกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 คือ “ราชบุรีเกมส์” จะใช้สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีทำพิธีเปิดและปิด ซึ่งปี 2564 ได้รับงบประมาณปรับปรุงเป็นเงิน 30 ล้านบาท ส่วนสนามการแข่งขันอื่นได้เตรียมงบประมาณปรับปรุงอีกกว่า 35 ล้านบาท

อาทิ สระว่ายน้ำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์, สนามมิตรผล สเตเดี้ยม, สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง, สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, สนามกีฬาค่ายบุรฉัตร กรมการทหารช่าง และโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ขณะที่บุคลากรด้านกีฬาได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการอบรมอาสาสมัคร ด้านสถานที่พัก มีโรงแรมและอาคารรับรอง ที่มีความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานต่าง ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 มีด้วยกัน 4 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครสวรรค์, จ.เชียงใหม่ , จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: