สุราษฎร์ธานี // นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้ อส.ที่บรรจุใหม่

สุราษฎร์ธานี // นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้ อส.ที่บรรจุใหม่

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (13 พ.ย. 2563) เวลา 10.00 น. นายกองเอกวิชวุทย์ จินโต ผบ.อส.จ.สฎ.
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.)ที่บรรจุใหม่ ณ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายกองโทมนตรา พรมสินธุ, นายหมวดโทสุเชาว์ ทูโมสิก,นายหมวดเอกสำนวน ทองศรี,นายหมวดเอกฉัตรชัย รักรณรงค์ ร่วมในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

สำหรับกองอาสารักษาดินแดนนั้นเป็นกองกำลังกึ่งทหารทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญและเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา
กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย

หลักการสำคัญในการจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนคือเพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงครามโดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน.

%d bloggers like this: