นิมนต์พระ หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

นิมนต์พระ หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

: วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. พระราชสารโกศล (วงศ์ไทย สุภวังโส) เจ้าคณะจังหวัด นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด

นางไพรนัดดา ศรีเวียงธวัช นางเมตตา มูลทรัพ นางเกตุเมือง เก้าเอี้ยน พร้อมคณะชาวบ้านตาด และลูกศิษย์หลวงตามหาบัว พระเณรในวัดป่าบ้านตาด ได้นิมนต์พระองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธัมโม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ซึ่งหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม หลวงพ่อท่านได้เมตตารับเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ด้วยความเสียสละ คณะชาวบ้านตาดพร้อมใจกราบคารวะหลวงพ่อด้วยความเคารพเหนือเศียรเกล้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชา พร้อมปฏิบัติตนปวารณาตน ตามโอวาทคำสอนของพ่อ

(กล่าวนะโม 3 จบ)
มหาเถเร ปะมาเทนะ ทะวาระตะเย นะกะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต (กล่าว 3 จบ)
โดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงธรรมเทศนาพร้อม ให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการอยู่ร่วมกันแสดงถึงความรักความสามัคคีเพื่อความสุขต่อไป

%d bloggers like this: