จ.จันทบุรีสแกนตรวจหาเชื้อโควิด 19 แรงงานต่างด้าวรับจ้างทำงานภาคการเกษตรที่ตกค้างในจันทบุรี สร้างความมั่นใจ เดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

จ.จันทบุรีสแกนตรวจหาเชื้อโควิด 19 แรงงานต่างด้าวรับจ้างทำงานภาคการเกษตรที่ตกค้างในจันทบุรี สร้างความมั่นใจ เดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีภาคเอกชนให้ความร่วมมือออกค่าใช้จ่ายและยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จันทบุรี

วันนี้ ( 24 ธ.ค.63 ) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองตาคง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรอง COVID-19 และตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าว อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีในรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดล นำร่องการคัดกรองป้องกันโควิด 19 บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน โดยผู้ประกอบการนายจ้างแรงงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งการคัดกรองโควิด -19 และ โรคติดต่อทั่วไปในแรงงานที่เข้ามารับจ้างเก็บลำไย และแรงงานภาคการเกษตรเชิงรุก ในจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 โดยมีสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานด้านความมั่นคงความมั่นคง / อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว /สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี และสมาคมชาวสวนลำไยจันทบุรี มุ่งหวังให้แรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานในจังหวัดจันทบุรีเป็นแรงงาน สะอาด ปลอดจากโรคติดต่อทุกชนิด และสามารถต่อยอดเป็นแรงงานภาคการเกษตรรับจ้างช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในฤดูการผลิตที่ใกล้ถึงนี้ ส่วนผลการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวรอบที่แล้วกว่า 900 คน ไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใด ขณะที่การคัดกรองเชิงรุก ครั้งนี้ มีเป้าหมายคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานภาคการเกษตรจำนวนประมาณ 12,000 คน

โดยจะดำเนินการคัดกรองวันละ 1,000 คน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2563 และ 4 – 10 มกราคม 2564 สำหรับการคัดกรองเจ้าหน้าที่ได้ใส่ชุดป้องกันโควิด -19 อย่างรัดกุม มีการแบ่งโซนการคัดกรองเว้นระยะห่างรวม 10 จุด อาทิ การซักประวัติ / ตรวจปัสสาวะ / ตรวจวัดความดัน / ตรวจเลือด เอ็กซเรย์ ก่อนที่แรงงานต่างด้าวหลังไม่พบว่าป่วย ก็จะได้รับบัตรรับรองผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรการโควิด -19 โดยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ซึ่งบัตรรับรองดังกล่าวจะเป็นหลักฐานยืนยันแรงงานต่างด้าวตามรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดล และแรงงานเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการรับจ้างภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อไปในอนาคตที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับและมาตรการเข้มด้านแรงงานในจังหวัด รวมทั้งการเฝ้าระวังห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีอยู่ในจังหวัดทุกกรณี เพื่อร่วมสกัดกั้นการแพร่ระบาด โควิด -19 ระลอกใหม่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: