(คลิบ) “กองทัพบก ด้วยความรัก ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลอดีตกำลังพล”

“กองทัพบก ด้วยความรัก ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลอดีตกำลังพล”

กองกำลังผาเมือง ทำการเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1/ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบรถไฟฟ้าวิลแชร์ให้กับอดีตกำลังพลของหน่วย ซึ่งปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนของกองกำลังผาเมือง ในปี 2552 ซึ่งพักอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 328/2 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: