วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมตรวจโควิด-19 ผู้พิทักษ์ป่า และ จนท.อุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมตรวจโควิด-19 ผู้พิทักษ์ป่า และ จนท.อุทยานฯ

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา … นายสุทิน
พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้พิทักษ์ป่าจาก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามสิทธิ์ประกันสังคม พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยง ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดทั่วโลกในขณะนี้ โดยมีนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ยกระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานฯ

ซึ่งขณะนี้เข้าสู่หน้าหนาว อากาศเย็นลง มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมสัมผัสความเย็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราจัดมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งตั้งแต่หน้าด่าน มีการวัดไข้คัดกรอง หากพบนักท่องเที่ยว มีอาการต้องสงสัย เช่น มีไข้ ไอต่อเนื่อง ปวดศีรษะ หรือเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จะแนะนำให้รีบพาไปพบแพทย์ และจะต้องแจ้งให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการต่อไป รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มของบุคลากร เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดให้มีการใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์บริการ และด้วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาในวันนี้ ในกลุ่มที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ทำงานเสี่ยงตามชายป่า โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลลานนา ที่ได้ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ในวันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: