สุราษฎร์ธานี // รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19

สุราษฎร์ธานี // รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (31 ธ.ค.63) นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงในการขับรถ คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และเพิ่มความเข้มงวดของด่านชุมชน โดยให้จัดตั้งในเส้นทางที่เป็นถนนรอง ถนนหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเฝ้าระวังผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วและไม่สวมหมวกนิรภัย
นอกจากนี้ขอให้งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงฉลอง งานสังสรรค์ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ให้ดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคู่ไปด้วย.

ข้อมูล : ปชส.จ.สฎ.

%d bloggers like this: