อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเน้นย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องสวมแมสก์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเน้นย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องสวมแมสก์

31 ธันวาคม 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บขส. หล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก นางทัตพร คงเพชร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เป็นการมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และตรวจติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นการตรวจความพร้อมของคนและรถ คนจะต้องมีความพร้อมและจะต้องอยู่ในเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 4 ชั่วโมง ต้องได้พัก และ 1 วัน ต้องทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง ในเรื่องความพร้อมของรถเรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบให้มีความพร้อมเสมอในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟ ยางรถที่ใช้วิ่งทางไกล นอกจากนั้นเรายังมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รถทุกคัน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จะต้องมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และห้ามรับประทานอาหารบนรถ และกรมการขนส่งทางบกจะให้ผู้โดยสารสวมแมสก์ทุกคน หากใครไม่สวมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ

สำหรับในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดย ออกตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการโดยรถสาธารณะเพื่อตรวจสอบการจัดทำแบบการตรวจสอบการตรวจสภาพและความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย จัดชุดผู้ตรวจการ และเพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารถาธารณะ ในเส้นทางสายหลักทั้งขาเข้า และขาออก จัดตั้งจุดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ เน้นย้ำพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หากพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อม จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งปรับทั้งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ พร้อมมีจุดบริการแอลกอฮอล์ให้ประชาชน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ และการกรอกข้อมูลกรณีไม่สามารถลงทะเบียนไทยชนะได้

%d bloggers like this: