วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021

หมอพลเดช”แนะะวิธีป้องกันโควิด-19 รอบ 2 โดยข้อมูลเปรียบเทียบองค์การอนามัยโลก ยกย่องเป็นอันดับ 1 “กาดอย่าตก”

หมอพลเดช”แนะะวิธีป้องกันโควิด-19 รอบ 2 โดยข้อมูลเปรียบเทียบองค์การอนามัยโลก ยกย่องเป็นอันดับ 1 “กาดอย่าตก”

1.กินร้อน (ปรุงสุก)
2.ช้อนใครช้อนมัน
3. ล้างมือบ่อยๆ
4.รักษาระยะห่างทางสังคม
4. ใส่แม็สทุกครั้งออกจากบ้าน

%d bloggers like this: