วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สุราษฎร์ธานี // ได้เวลา”ตู้ปันสุข”สุราษฎร์ฯ เริ่มเติมของใส่ตู้แล้วเพื่อช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิด-19.

สุราษฎร์ธานี // ได้เวลา”ตู้ปันสุข”สุราษฎร์ฯ เริ่มเติมของใส่ตู้แล้วเพื่อช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้ง”ตู้ปันสุข” โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด หลังทราบข่าวได้นำสิ่งของมาร่วมเติมในตู้ด้วย

นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “ตู้ปันสุข” ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการมาตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดระลอกแรก และได้นำสิ่งของเติมใส่ตู้ตลอดมาแม้ในภาวะปกติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้นำไปใช้ กระทั่งเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นอีกครั้งจึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทันที และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้รักษาสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน รักษาระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนก็จะสามารถป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่ง.

%d bloggers like this: