(คลิป) หน่วยงานภาครัฐแม่สาย ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งสินค้าข้ามแดนช่องทาง เข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

(คลิป) หน่วยงานภาครัฐแม่สาย ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งสินค้าข้ามแดนช่องทาง เข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

(คลิป) หน่วยงานภาครัฐแม่สาย ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งสินค้าข้ามแดนช่องทาง เข้า-ออก ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. หน่วยงานภาครัฐแม่สาย ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ตำรวจ สภ.แม่สาย ตชด.327 ตม.แม่สาย ศุลกากรแม่สาย สาธารณสุขแม่สาย เทศบาลแม่สาย กรมควบคุมโรคเชียงราย โรงพยาบาลแม่สาย ได้ร่วมกันทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งสินค้าข้ามแดนช่องทาง เข้า-ออก

ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ในมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ด่านศุลกากรแหล่งที่ 2 ด้านชายแดน อ.แม่สาย
โดยในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันพฤหัสบดี คนขับรถขนส่งสินค้าไทย-เมียนมา ต้องมีใบรับรองตรวจเชื้อโควิด ตามมาตรการควบคุมป้องกัน ถึงจะสามารถขับรถขนส่งสินค้า เข้า-ออก ไปมาได้

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////// รายงาน ///////////////////

%d bloggers like this: